Prenumerera på nyhetsbrev


Vill du ha information om vad som händer i frågor som rör Igelboda depå eller Saltsjöbanans framtid i allmänhet? Prenumerera då på vårt nyhetsbrev.

Gör så här:
1. Skicka en epost till nyhetsbrev-subscribe@bevarasaltsjobanan.nu.
2. Omgående får du en epost i retur. Svara på denna epost. Anledningen till detta steg är att man inte skall kunna ange en epostadress som inte är ens egen.
3. Efter ett tag, max någon dag eller två, får du ytterligare en epost som talar om ifall du blivit antagen som medlem till epostlistan eller inte.

Önskar du inte längre prenumerera på nyhetsbrevet skicka då en epost till nyhetsbrev-unsubscribe@bevarasaltsjobanan.nu.

OBS! Du kan inte som prenumerant på nyhetsbrevet skicka epost till alla andra prenumeranter, trots att så står angivet i ett av de svarsmeddelanden du kommer att få.