Kontakt


Vi som står bakom den här hemsidan är företrädelsevis boende i närområdet till den föreslagna depån i Igelboda. Vi är helt partipolitiskt obundna. Det är viktigt att poängtera att vi på intet sett är motståndare till en modernisering och utveckling av Saltsjöbanan. Det vi är emot är det förslag som finns gällande Igelboda depå och konvertering av Saltsjöbanan till “spårväg”. Vi menar att de förslag som finns framtagna av SL och Nackas politiker är illa genomtänkta förslag som innebär mycket stora ingrepp i miljön till en helt omotiverat hög kostnad. Förslagen innebär i praktiken ingen förbättring av kollektivtrafiken från Saltsjöbaden, snarare tvärt om.

Vi sammarbetar med ett antal organisationer, t ex
Saltsjöbadens Villaägarförening,
Saltsjöbadens Hembygdsförening och
Saltsjöbadens Naturskyddsförening

Det finns flera mycket seriösa förslag framtagna av privatpersoner och organisationer till hur kollektivtrafiken från Saltsjöbaden kan utvecklas i framtiden.