Idéer för Saltsjöbanan


Nedanstående text är ett förslag till alternativ lösning för en framtida Saltsjöbana. Förslaget är föremål för fortsatt “research” och förbättring och skall inte ses som ett slutgiltigt förslag.

Förslaget är skickat till bla: Erik Langby (m), Ingegerd Thorngren (m), Ann-Christine Rudström (Nacka kommun), Marianne Möller (Nacka kommun), Sam Carlsson (m) och Robert Norman (SL)

Kan det vara bättre att tänka på det här viset istället för de nuvarande planerna kring Saltsjöbanan?

Ett fräscht vagnmaterial som går att få tag i
Tunnelbanan avser att använda C20 fram till år 2034.
Anskaffa tunnelbanans C20-vagnar som modifieras med strömavtagare på taket och breddade trösklar utvändigt. 3 dörrar på var sida kan sättas igen och ge 24 nya fasta sittplatser/vagn.
Antalet sittplatser/vagn blir då 126 + 24 = 150st.
Fällstolar vid de 8 kvarvarande dörrarna ger ytterligare 32 sittplatser/vagn, totalt 182st.
Det borde vara möjligt att montera luftkonditionering på taket av vagnen.
Vagnen är aktuell och drifterfarenheter finns sedan 2002.
Samma spänning i kontaktledningen som nuvarande c:a 700volt
I stort samma axeltryck som nuvarande vagnar, c:a 8ton
Bättre acceleration med starkare motorer, 1000kW/vagn, totalt 2000kW, toppfart 90km/h
Känd teknik ger enklare underhåll
Relativt korta leveranstider på tåg och reservdelar
Blandtrafik med dagens vagnar och C20 är möjlig, dock inte sammankoppling mellan typerna

Tidtabellen
Kör 15-minuters trafik hela vägen. Tågsättet består av 2st C20-enheter med sammanlagt 300 sittplatser på bekväma sitsar + 64 fällstolar. Total kapacitet/tågsätt 300 + 64 = 364 sittande
I princip finns också möjligheten kvar att köra “snabbtåg” några gånger/dag.

Ökad kapacitet med 15-minuterstrafik
Dagens 6-vagnars tågsätt har 336 + 96 sittplatser. Totalt ger det 432 sittplatser/tåg.
Vid 20-minuterstrafik blir kapaciteten 1296 sittplatser/timme. Tåglängd 105m

2st C20 i koppel bildar ett tågsätt med 300 + 64 sittplatser. Totalt 364 sittplatser/tåg
Vid 15-minuterstrafik blir kapaciteten 1456 sittplatser/timme. Tåglängd 93m

Det betyder en ökning med 12% i antalet sittplatser eller 150 sittplatser/timme
Se under rubriken Banan vad som krävs för 15-minuterstrafik

Ytterligare ökad kapacitet med 10-minuterstrafik
Vid 10-minuterstrafik blir kapaciteten 2184 sittplatser/timme. Det innebär en ökning från dagens situation (6-vagnarståg) med 68% eller 888 sittplatser/timme.
Då behöver dock banan byggas ut med 1 spår till även i Slussenänden. Tunneln kan behållas enkelspårig som idag.

Passagerarna önskar sig
Att få sitta bekvämt
Ha lägre ljudnivå i vagnen
Uppleva mindre ryck vid start, körning och bromsning.
Ett väl fungerande informationssystem
Resa i en luftkonditionerad miljö
Samma eller något kortare restider än idag

Tågpersonalen önskar sig
En bättre arbetsmiljö för föraren med ett gott skydd för denne vid ex vis älgolyckor (C20 är en “hög” vagn). Att konduktören i större utsträckning kan röra sig inne i vagnen, endast 2 enheter medför mindre “utespring” mellan vagnar.

Stationerna
Kan behålla plattformshöjden då den i sig själv är mycket handikappvänlig.
Kan moderniseras och handikappanpassas i högre grad efter hand med hissar eller ramper.

Depån för tågen
Behåll och bygg ut Neglingedepån mot Stockholmsvägen med 2 spår ytterligare i avvaktan på framtida planer för spårtrafik mot Värmdö/Mölnvik
Underhållspersonalen får arbeta med tåg med hyggligt modern teknik och god tillgång till såväl reservdelar som drifterfarenhet. C20 servas från golvet, har inga takmonterade apparater. Moderna spårvagnar av låggolvstyp servas från taket och kräver helt andra depå- och verkstadsarrangemang
När Värmdö “mognat” bygger vi en ny depå där det finns bra plats t ex i Mölnvik.

Trafikledningen
Behåll Neglinge som bas i avvaktan på större utbyggnad av spårtrafik mot ex vis Värmdö.

Signalsystemet
Inför antingen tunnelbanans signalsystem eller uppgradera vid behov det som finns. Numera jobbar man med “dynamiska block” (jfr med spårväg i Madrid). Med ett modernt signalsystem kan man arbeta med mötesspår vid Slussen och sträckan Östervik-Fisksätra utöver de som redan finns även vid 10-minuterstrafik.

Banan
15-minuterstrafik kräver ett mötesspår mellan Östervik och Fisksätra.
Eventuellt bygger vi samtidigt dubbelspår ända till Igelboda. Bygger man även dubbelspår mellan Storängen och Saltsjö-Järla så lägger vi grunden för ett säkrare trafikflöde.
Dubbla spår innebär minskade trafikstörningar även om det händer något på ena spåret
Banan kan sedan vid behov moderniseras och byggas ut efter hand med kortare avbrott i trafiken ex vis sommartid.
10-minuterstrafik i ett tidsperspektiv på 4-5 år kräver utöver ovan dubbla spår för uppställning vid Slussen alternativt dubbelspår Slussen-Henriksdal. Det kan tidsmässigt komma att stämma väl med den planerade ombyggnaden av Slussens trafikmaskineri

Miljön för boende kring banan
Blir bättre med lägre ljudnivå för omgivningen och mindre gnissel vid bromsning. C20 har ljuddämpade hjul som kan lösa problemet mellan Saltsjö-Järla och Storängen.

Energi
Moderna tåg som C20 har återmatning av ström till kontaktledningen vid bromsning. Det ger energibesparing och därmed bättre driftekonomi.

Det här innebär en rimlig investering
3-4 månaders driftstopp istället för 3-4 år
Vi får mycket för pengarna
Vi bygger inte fast oss inför en sannolik utbyggnad mot Värmdö

Rätt sannolika konsekvenser
Vi får gladare resenärer som ställer bilen och åker kollektivt i större utsträckning.
Den under trafikavbrotten nödvändiga extra busstrafiken behöver inte bli så förödande.
Vi får pengar över till andra angelägna investeringar.
Alla utvecklingsmöjligheter står öppna vad gäller ett framtida mer komplett regionalt trafiksystem öster om Stockholm till Nacka och Värmdö.
Vi får ett transportmedel som erbjuder b ra sittkomfort och därmed är väl anpassat till de reslängder och restider som är aktuella. Slussen-Saltsjöbaden, 30 minuter.

Övrigt som hör hit
Husen/fastigheterna vid Neglinge
Att köpa loss dessa 3 fastigheter kan vara en möjlighet för en behövlig utbyggnad och modernisering av Neglingedepån.

Tunneln mellan Slussen och Folkungagatan
Behåll den så länge. Den räcker faktiskt till för 10-minuterstrafik om man anlägger 2 spår på station Slussen med tågmöte i Slussen. När ett tåg kommer in så går det andra..

Hur gör vi med tunneln i Henriksdalsberget?
Vårt förslag är: Behåll den så länge.
Be planerarna att dom däckar över motorvägen runt berget så man sedan kan bygga hus ovanpå. Det medför även att man har plats med så många filer som trafiken kommer att behöva. (Det har man inte med biltunnel genom berget.)

Hur gör vi med bron över kanalen vid Danvikstull?
Underhåll den så att vi kan behålla den tills mer hållbara idéer angående detta område växer fram.

Hur gör vi med Tvärbanan?
Låt den fortsätta att vara Tvärbana! Dra inte in den till Slussen. Avvakta Slussenbygget och nya broar. Förläng banan från Sickla Udde upp till Sickla Köpkvarter och ordna omstigning vid Sickla och Nacka stationer samt vid Saltsjö-Järla.

Transporter till och från Saltsjöbanan
Hur transporterar man vagnar till och från Saltsjöbanan. Idag kör man på trailer, dyrt och opraktiskt. Bygger man en övergång mellan Tvärbanan och Saltsjöbanan så är det fullt möjligt att köra C20-vagnarna på Tvärbanans spår (nattetid i låg fart) från stora depån i Blåsut till Nacka eller Saltsjö-Järla stationer. Mellan Gullmarsplan och Globen finns redan spårkontakt mellan Tunnelbanan och Tvärbanan.
Ett sådant arrangemang möjliggör även att stora underhållsjobb med fördel görs i Blåsut.

Värmdö
Samma tåg, C20, i utvecklad form med något högre toppfart skulle utmärkt gå att köra ex vis till Värmdö/Mölnvik kanske med annan sittplatsinredning och bättre komfort för den något längre resan.

Detta kanske är en möjlig väg att gå.

Hälsningar

Sven Fernqvist