Hur kan jag påverka?


Delar du vår uppfattning om Saltsjöbanans framtida utveckling gör då din röst hörd genom att kontakta de poliktiker som är med och beslutar om banans framtid.

Kommunstyrelsen i Nacka

Kommunfullmäktige i Nacka

SL:s styrelse och VD