Har Moderaterna ingen politisk heder kvar?


I de två senaste numren av Saltsjöbladet har man kunnat läsa helsidesannonser om vad moderaterna har åstadkommit när det gäller kollektivtrafiken i Nacka, bland annat upprustning av Saltsjöbanan. Kanon kan man tycka, om det inte hade varit för att delar av det som står är ren lögn. Visst alliansen har beslutat om att Saltsjöbanan skall rustas upp för 1.3 Mkr, men det är inte det som moderaterna har slagits för. Det som alliansen beslutat ligger väldigt långt från det moderaterna tyckt, däremot ligger det väldigt nära det vi inom nätverket Bevara Saltsjöbanan, Villaägar- och hembygdsföreningarna i Saltsjöbaden länge argumenterat för.

Jag har inget behov av att skriva moderaterna på näsan och peka finger och säga ”Ni hade fel och vi hade rätt”, men när ni så uppenbart far med osanning måste det påpekas. Det är bara att söka på er egen hemsida för att få reda på vad ni kämpat för och det har definitivt inte varit till Saltsjöbanans fördel. Information som säkerligen kommer att försvinna inom en mycket snar framtid.

Det hade varit mycket hederligare att gå ut och säga att ”Ok, vi tänkte lite fel, men nu har vi lyssnat och tagit till oss av andras åsikter”. Det viktiga är ju att slutresultatet blir bra, och det tror jag att det blir i det här fallet.

Erik Turesson