För vems skull moderniseras Saltsjöbanan?


Hej!

För vems skull “moderniseras” Saltsjöbanan?
Jag tror att svaret på den frågan är för Tvärbanans resenärer.
Det är definitivt inte för Saltsjöbanans trafikanter då den föreslagna lösningen med snabbspårväg i praktiken innebär en försämring jämfört med det vi har idag.
Man säger att restiden skall bi i princip som idag. Jag tror att “i princip” i detta fall innebär något längre restid. Kapacitetsförbättringen skall bli 8%. På informationsmötet i augusti framgick det att man förväntade sig en stor tillströmning av trafikanter de närmsta åren, betydligt fler än 8%. Det innebär att när banan är ombyggd kommer det att vara trängre på tågen än vad det är idag.

Jag tror att anledningen till att man vill göra om Saltsjöbanan till snabbspårväg är att man vill åt spåret från Sikla och in till Slussen för att kunna förlänga Tvärbanan dit. Problemet är bara det att Saltsjöbanan redan använder det spåret och kör med fel sorts vagnar. Först skulle Saltsjöbanan sluta i Sickla, men då blev det ramaskri och protestlistor. Alltså gör man om Saltsjöbanan till snabbspårväg så kan båda banorna samsas om spåret in till Slussen. Detta är oerhört märkligt då resenärernas resandemönster är avsevärt olika på Tvärbanan och Saltsjöbanan. På Tvärbanan åker man några hållplatser i makligt takt, ungefär som buss i stadstrafik. Saltsjöbanan är till för resenärer som pendlar från förorten in till stan. Det är få resenärer som går på tåget från Saltsjö-Järla och närmare stan. Detta vet SL redan om då de gjort studier på trafikanternas resandemönster. Jag tycker att Roland von Malmborg har en mycket viktig poäng då han påpekar att en förlängd restid för trafikanterna om än bara ett par minuter är en stor samhällsekonomisk kostnad, långt större än den tomgångskörningskostnad de pratade om på informationsmötet, som uppstår om man skulle placera depån någon annan stans än i Igelboda.

Jag tycker vidare att hans förslag om att se Nacka och Värmdös spårtrafik som en enhet i stället för att blanda in Tvärbanan är mycket bra. Men det är nog som sagt där skon klämmer, det är Tvärbanan och dess trafikanter det i själva verket handlar. Hade målgruppen varit Saltsjöbanans resenärer hade lösningen varit en helt annan, dvs snabbgående tåg med många sittplatser och fler direkttåg.

Vad skall vi göra åt den nu uppkomna situationen?
Jag tror att det är för få personer i Saltsjöbaden som är insatta i problemet. Hitintills har fokus varit på Igelboda depån och då bara vi som bor runt om kring den. Jag tror att övriga Saltsjöbadsbor måste göras uppmärksamma på vad som håller på att ske med Saltsjöbanan som helhet. Är affischer på stationerna och anslagstavlor runt omkring i samhället ett alternativ?
Om inte annat vore det spännande att se hur lång tid det tar innan “någon” plockar ner sådana affischer

/Erik Turesson