Inlägg i debatten


Saltsjöbanan värd att vårda

I den reviderade Översiktsplanen Hållbar framtid i Nacka, vilken är utställd t.o.m. den 16 mars, håller Kommunen fast vid att en modernisering av Saltsjöbanan måste innebära en konvertering till spårväg inkluderande en ny jättedepå mellan Igelboda och Fisksätra. Detta trots att många deltagare i samrådsförfarandet förordat ett bevarande av Saltsjöbanans […]


En långtidsavstängd Saltsjöbana får många konsekvenser av sämre slag.

12-01-07 / SF PrologI Nacka kommuns översiktsplan läser vi att planen är “snabbspårväg” och en depåmed vagnhall och verkstad mellan Igelboda och Fisksätra stationer. Uttrycket“snabbspårväg” har ingen täckning jämfört med den trafik vi har idag. Restidernakommer inte att bli kortare och sittplatserna blir inte fler. Cyklar kommer inteatt kunna tas […]


Valtaktisk kovändning om Saltsjöbanan?

Socialdemokraterna och de borgerliga partierna i Nacka har hittills varit helt eniga om att konvertera Saltsjöbanan till spårväg inklusive byggandet av en ny depå i naturområdet mellan Igelboda och Fisksätra. En avsiktsförklaring om fastighetsutveckling längs banan har gjorts mellan SL och kommunen. Tomtmarken kring stationerna och Neglingedepån är tänkt att […]


Utveckla Saltsjöbanan, inte avveckla!

SL och Nackas ledande partier (m), (kd) och (s) vill “modernisera” Saltsjöbanan. I realiteten vill man nedgradera Saltsjöbanan från järnväg till spårväg som en del av Tvärbanan. För service av spårvagnarna planeras en depå, stor som 7 fotbollsplaner mellan Igelboda och Fisksätra, helt nära bostadsbebyggelsen. “Moderniseringen” och ihopkopplingen med tvärbanan […]


Moderaternas opinionsundersökning

Moderaterna har låtit göra en opinionsundersökning i vilken man frågar “Vad tycker du om beslutet att modernisera Saltsjöbanan så att turtäthet och antalet sittplatser ökar”. De har dessutom gått ut med ett pressmeddelande angående resultatet på denna extremt vinklade fråga. Pressmeddelandet kan läsas på denna adress: http://forening.moderaterna.net/nacka/2010/03/24/starkt-stod-for-moderniserad-saltsjobana Senast uppdaterad 18 […]


Som man ropar i skogen får man svar!

Nackamoderaterna jublar över att ha fått 80% ja-svar på enkätfrågan “Vad tycker du om beslutet att modernisera Saltsjöbanan så turtäthet och antalet sittplatser ökar?” Varför har man inte fått ett 100% stöd?Vem vill inte ha bättre kommunikationer? Om jag fått frågan hade jag naturligtvis också svarat ja, om jag inte […]


Bajsar björnar i skogen?

Nackamoderaterna har låtit göra en opinionsundersökning i vilken man frågar slumpmässigt utvalda nackabor: “Vad tycker du om beslutet att modernisera Saltsjöbanan så att turtätheten och antalet sittplatser ökar?”. De är så nöjda med att 80% har svarat att det är bra, att de till och med gått ut med ett […]


Tänk själv Erik Langby

Vi har det senaste året gång på gång kunnat läsa Erik Langbys vällingliknande mantra om varför Saltsjöbanan skall “moderniseras”. Kapacitetsstark, ökad turtäthet, vi äger inte frågan, SL/Stockholm bestämmer osv. Färglöst och intetsägande. De flesta av dessa påståenden är dessutom inte sanna. Värst av allt var innan jul, på en fråga […]


Saltsjöbanan stängs 2012 ? 2018?

Det råder politisk enighet om att Saltsjöbanan skall stängas och konverteras till spårväg. Beslut skall fattas den 18 maj. Denna information gavs den 3 februari av Lars Dahlberg (s), vice ordf. i SL:s styrelse. Vidare planeras som bekant en ny bro över Danvikskanalen samt en stor ombyggnad av Slussen, vilken […]


Varför är FP, KD och S så tysta om Saltsjöbanans framtid?

I Nackabladet (bilaga i NVP 17/11-09) upprepar Moderaterna sitt mantra att det är Stockholm och Landstinget som helt bestämmer Saltsjöbanans framtida utformning. Ändå är kommunen villig att sälja mark till SL och utan vidare gå med på att stänga Saltsjöbanan redan 2012 med åtföljande trafikkaos på Värmdöleden. Det förefaller märkligt […]


Länets politiker slösar med trafikmiljarder

Politikerna i Stockholms läns landsting, Stockholm stad och Nacka står i begrepp att genomföra ett förslag från SL att bygga om Saltsjöbanan från dagens tågtrafik till spårvagnstrafik, motsvarande den som trafikerar Tvärbanan. Projektet, samt kompletterande investeringar i infrastruktur, är kostnadsberäknat till närmare åtta miljarder kronor och beräknas pågå i minst […]