Är det här demokrati


Öppet brev till Erik Langby

Bäste Erik Langby,Liksom många andra boende i Saltsjöbaden och Fisksätra har jag fått ett brev frånNackamoderaterna angående Saltsjöbanan. Brevet, som är undertecknat av dig och IngegerdThorngren, har delvis en ultimativ ton med innebörden att banan hotas av nedläggning ominte SL:s planer får genomföras.I brevet sägs att ni inte äger besluten […]


Ytterligare kommentarer

Hej, Man tror inte sina ögon… Hur kan man ta med ståplatser och jämföra det med sittplatser? Varför jämför man inte dagens tågvagnar i 10 minuterstrafik vilket blir ca 100 % mer)? Eller bredare vagnar (ca 150% fler sittplatser)? O.s.v.. Men de undviker att skriva vad SL tycker… Inget beslut […]


Kommentar från Christina Ståhldal

From: “Ståldal Christina”To: “Staffan Andersson”Sent: Sunday, September 13, 2009 7:59 PMSubject: SV: Moderaterna hotar Fisksätra Tack för brevet. Intressant läsning där allt enligt min mening inte stämmer.De verkar vara mycket pressade i denna fråga eftersom de/han skriver så. Deförsöker som du hörde under mötet, påskina att depåfrågan inte är någonpolitisk […]


Till Moderaterna i Nacka

Det är tacknämligt att äntligen få höra något från ett politiskt parti i frågan om Saltsjöbanans planerade ombyggnad. Samtliga förtroendevalda från alla partier i såväl vår kommun som i Landstinget har varit anmärkningsvärt frånvarande under hela den här processen. Informationen har nästan uteslutande hållits på tjänstemannanivå. Det finns dock många […]


Kommentar till Erik Langbys brev

Hej alla goa! Att “brevet” inte kommer den traditionella postvägen tolkar vi som att detta endast är utdelat till Fågelhöjden (de har knappast sprungit runt i trapphusen nere i höghusen). Att det dessutom är adresserat Fisksätrabo måste väl betyda att det inte är utdelat till Igelbodaplatån. Vad betyder då detta? […]