Bevara Saltsjöbanan


KSSF

Länkar till olika dokument författade av KSSF. Synpunkter RUFS 2010 Medborgarförslag KSSF Ritning Danvikslösen Bakgrund KSSF Danvikslösen riskanalys Saltsjöbanan och Danvikslösen Senast uppdaterad 18 augusti 2014


Idéer för Saltsjöbanan

Nedanstående text är ett förslag till alternativ lösning för en framtida Saltsjöbana. Förslaget är föremål för fortsatt “research” och förbättring och skall inte ses som ett slutgiltigt förslag. Förslaget är skickat till bla: Erik Langby (m), Ingegerd Thorngren (m), Ann-Christine Rudström (Nacka kommun), Marianne Möller (Nacka kommun), Sam Carlsson (m) […]


Prenumerera på nyhetsbrev

Vill du ha information om vad som händer i frågor som rör Igelboda depå eller Saltsjöbanans framtid i allmänhet? Prenumerera då på vårt nyhetsbrev. Gör så här:1. Skicka en epost till nyhetsbrev-subscribe@bevarasaltsjobanan.nu.2. Omgående får du en epost i retur. Svara på denna epost. Anledningen till detta steg är att man […]


Öppet brev till Erik Langby

Bäste Erik Langby,Liksom många andra boende i Saltsjöbaden och Fisksätra har jag fått ett brev frånNackamoderaterna angående Saltsjöbanan. Brevet, som är undertecknat av dig och IngegerdThorngren, har delvis en ultimativ ton med innebörden att banan hotas av nedläggning ominte SL:s planer får genomföras.I brevet sägs att ni inte äger besluten […]


Ytterligare kommentarer

Hej, Man tror inte sina ögon… Hur kan man ta med ståplatser och jämföra det med sittplatser? Varför jämför man inte dagens tågvagnar i 10 minuterstrafik vilket blir ca 100 % mer)? Eller bredare vagnar (ca 150% fler sittplatser)? O.s.v.. Men de undviker att skriva vad SL tycker… Inget beslut […]


Kommentar från Christina Ståhldal

From: “Ståldal Christina”To: “Staffan Andersson”Sent: Sunday, September 13, 2009 7:59 PMSubject: SV: Moderaterna hotar Fisksätra Tack för brevet. Intressant läsning där allt enligt min mening inte stämmer.De verkar vara mycket pressade i denna fråga eftersom de/han skriver så. Deförsöker som du hörde under mötet, påskina att depåfrågan inte är någonpolitisk […]


Till Moderaterna i Nacka

Det är tacknämligt att äntligen få höra något från ett politiskt parti i frågan om Saltsjöbanans planerade ombyggnad. Samtliga förtroendevalda från alla partier i såväl vår kommun som i Landstinget har varit anmärkningsvärt frånvarande under hela den här processen. Informationen har nästan uteslutande hållits på tjänstemannanivå. Det finns dock många […]


Kommentar till Erik Langbys brev

Hej alla goa! Att “brevet” inte kommer den traditionella postvägen tolkar vi som att detta endast är utdelat till Fågelhöjden (de har knappast sprungit runt i trapphusen nere i höghusen). Att det dessutom är adresserat Fisksätrabo måste väl betyda att det inte är utdelat till Igelbodaplatån. Vad betyder då detta? […]


SR: Byggplaner för Saltsjöbanan stoppas

I ett inslag i Sveriges Radio P4 den 22 januari 2011 kan man höra/läsa att SL har kommit fram till att det blir för dyrt att göra om Saltsjöbanan enligt nuvarande planer. Nya och billigare alternativ skall nu utredas. Länk till inslaget:http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=103&artikel=4306401 Senast uppdaterad 18 maj 2013


Saltsjöbanan värd att vårda

I den reviderade Översiktsplanen Hållbar framtid i Nacka, vilken är utställd t.o.m. den 16 mars, håller Kommunen fast vid att en modernisering av Saltsjöbanan måste innebära en konvertering till spårväg inkluderande en ny jättedepå mellan Igelboda och Fisksätra. Detta trots att många deltagare i samrådsförfarandet förordat ett bevarande av Saltsjöbanans […]


En långtidsavstängd Saltsjöbana får många konsekvenser av sämre slag.

12-01-07 / SF PrologI Nacka kommuns översiktsplan läser vi att planen är “snabbspårväg” och en depåmed vagnhall och verkstad mellan Igelboda och Fisksätra stationer. Uttrycket“snabbspårväg” har ingen täckning jämfört med den trafik vi har idag. Restidernakommer inte att bli kortare och sittplatserna blir inte fler. Cyklar kommer inteatt kunna tas […]